தமிழ்நாடு புயல் - வெள்ள தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை Tamil Nadu Storm, Flood Warning, Chennai, Tambaram,flood and disaster preparedness

தமிழ்நாடு புயல் - வெள்ள தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை Tamil Nadu Storm, Flood Warning, Chennai, Tambaram, Nada

Fire Fighter, Tambaram fire Station, Prohithar, Tambaram Astrologer, VU3KVB

agni nakshtram, அக்னி நட்சத்திரம், கத்திரி காலம், வெயில் காலம், சூரிய வெப்பம், குளிர் பாணம், குடை, குடிநீர், தொப்பி

CB Radio, wireless, chennai all india radio news, flood, chennai IMD,meteorological, Weather, Heavy Rain, Ham Radio, Prohithar, VU3KVB

Flood - Emergency - RADIO & Torch LIGHT

chennai all india radio news, flood, chennai IMD,meteorological, Weather, Heavy Rain, Ham Radio, Prohithar, VU3KVB

chennai all india radio news, flood, chennai IMD,meteorological, Weather, Heavy Rain, Ham Radio, Prohithar, VU3KVB

flood and disaster preparedness

தமிழ்நாடு புயல் - வெள்ள தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை Tamil Nadu Storm, Flood Warning, Chennai, Tambaram, Nada

மழை வெள்ளக்காலங்களில் எப். எம் ரேடியோ சரிவர வேலை செய்யாது. எனவே ஏ.எம் ரேடியோவை பயன்படுத்துங்கள். தேவையான பாட்டரி வாங்கி வைத்துக்கொள்ளுங்கள்

தமிழ்நாடு புயல் - வெள்ள தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை Tamil Nadu Storm, Flood Warning, Chennai, Tambaram, Nada

குழந்தைகளை காப்பாற்ற முனையுங்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக வெள்ளம் வரும்முன் உயிர்காப்பு கவசங்களை குழந்தைகளுக்கு வாங்கி தாருங்கள்

தமிழ்நாடு புயல் - வெள்ள தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை Tamil Nadu Storm, Flood Warning, Chennai, Tambaram, Nadaதமிழ்நாடு புயல் - வெள்ள தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை Tamil Nadu Storm, Flood Warning, Chennai, Tambaram, Nada

கடும் மழை, வெள்ளம், புயல் இவற்றிலிருந்து உங்களின் மதிப்பு மிக்க ஆவணங்களை காப்பாற்றுங்கள். தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்து வெள்ளம் பாதிக்காத பகுதியில் வாழும் உறவினர்கள், நன்பர்களிடம் ஆவணங்களை தந்து பத்திரப்படுத்துங்கள். மிகவும் முக்கியமான பணிகளில் இதுவே முதன்மையானது.

தமிழ்நாடு புயல் - வெள்ள தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை Tamil Nadu Storm, Flood Warning, Chennai, Tambaram, Nada

மழை வெள்ளம் காலங்களில் தேவையான வானொலிபெட்டி, டார்ச், பேட்டரி, மெழுகு வத்தி, பால்பவுடர், மண்ணெண்ணைய் ஆகியவற்றை தயாராக வைத்திருங்கள். பிஸ்கட், நீர் ஆகியவை முகவும் முக்கியமானதாகும்.

தமிழ்நாடு புயல் - வெள்ள தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை Tamil Nadu Storm, Flood Warning, Chennai, Tambaram, Nada

தமிழ்நாடு புயல் - வெள்ள தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை Tamil Nadu Storm, Flood Warning, Chennai, Tambaram, Nada

தமிழ்நாடு புயல் - வெள்ள தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை Tamil Nadu Storm, Flood Warning, Chennai, Tambaram, Nada

தமிழ்நாடு புயல் - வெள்ள தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை Tamil Nadu Storm, Flood Warning, Chennai, Tambaram, Nada

தமிழ்நாடு புயல் - வெள்ள தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை Tamil Nadu Storm, Flood Warning, Chennai, Tambaram, Nada

தன்னார்வலர்களே தயாராக இருங்கள், தொண்டு நிறுவனங்களே தேவையான பொருட்களை சேகரித்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள்

தமிழ்நாடு புயல் - வெள்ள தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை Tamil Nadu Storm, Flood Warning, Chennai, Tambaram, Nada

மின்தடையால் மோட்டார் வேலை செய்யாது எனவே தேவையான குடிநீரை சேமித்து வையுங்கள்

baby milk, tambaram flood, chennai

lifejacket, safety, beach, boat, child safty, tour, Tambaram, Ooty, parisal, play, mahabalipuram

lifejacket, safety, beach, boat, child safty, tour, Tambaram, Ooty, parisal, play, mahabalipuram

lifejacket, safety, beach, boat, child safty, tour, Tambaram, Ooty, parisal, play, mahabalipuram

மெரினாவில் பாதுகாப்பாக குளியுங்கள், பாதுகாப்பு கவசம் இன்றி படகில் பயணிக்காதீர்கள்

lifejacket, safety, beach, boat, child safty, tour, Tambaram, Ooty, parisal, play, mahabalipuram

Fire Escape Ladder, Chennai, Fire Safety for Flats, fire extinguisher, First Aid Kit

Fire Escape Ladder, Chennai, Fire Safety for Flats, fire extinguisher, First Aid Kit, Prohithar, Tambaram Astrologer, Tamil Panchangam, VU3KVB, Hamradio

firefighting, chenneai, tambaram, extinguisher , fire station, fire service department training school , Phone

Tamil Nadu Fire and Rescue Service, Tambaram Fire Station Phone: 101, 044 22382204, 9445086053
Joint Director, State Training Centre, G.S.T. Road, Near Tambaram, Chennai - 600 047, 044 22418035, 9445086090
District Officer (Training), State Training Centre, G.S.T Road Near Tambaram, Chennai - 600 047, 044 22419427, 9444926118

Amateur radio emergency service india, VHF - UHF Repeater Frequency,, Hamradio, Tambaram, Chennai, Tamil Nadu, India, WPC Exam, Rules, Syllabus, Q Codes, Morse Code, AM, SSB, USB, FM, DSTAR, Digital, SSTV, CW, NET, HF, 40 Meter Band, VU3KVB, QSL

Amateur radio emergency service india, VHF - UHF Repeater Frequency,, Hamradio, Tambaram, Chennai, Tamil Nadu, India, WPC Exam, Rules, Syllabus, Q Codes, Morse Code, AM, SSB, USB, FM, DSTAR, Digital, SSTV, CW, NET, HF, 40 Meter Band, VU3KVB, QSL

Amateur radio emergency service india, VHF - UHF Repeater Frequency,, Hamradio, Tambaram, Chennai, Tamil Nadu, India, WPC Exam, Rules, Syllabus, Q Codes, Morse Code, AM, SSB, USB, FM, DSTAR, Digital, SSTV, CW, NET, HF, 40 Meter Band, VU3KVB, QSL, Di

 

VU3KVB, Ham Radio, Amateur radio, Chennai, Tamil Nadu, India, emergency radio, NDRF, NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE, Balu Saravana Sarma, Prohithar, Jothidar, Panchangam, Astrologer, Help line Telephone, disaster communication system, Flood, Earth Quick, Rescue, NDRF,